Category: TIN TỨC

Các quy tắc của  ITTF về bàn bóng

Các quy tắc của  ITTF về bàn bóng

Bóng bàn là một trò chơi đòi hỏi một mức độ tập trung cao. Không để cho trò chơi trở nên hỗn loạn và không công bằng, bắt buộc phải thiết lập một bộ quy …
Trung tâm Đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật Ngữ CONVERSION RATE

Conversion Rate là gì? Conversion Rate là một hình thức thương mại điện tử, cụm từ này thường được sử dụng để mô tả các hành vi chuyển đổi khách truy cập vào trang quảng …
Trung tâm Đào tạo SEO Seva

Thuật ngữ Conversion path

Conversion path là gì? Conversion path hay còn gọi là lộ trình chuyển đổi. Thuật ngữ chỉ các trang khách truy cập đã xem qua từ khi đăng nhập vào một trang web đến khi …